Risicomanagement 3D

Welke risico’s kunt u als gemeente tegenkomen bij de drie decentralisaties? Hoe gaat u om met de onzekerheden die deze decentralisaties teweegbrengen en hoe monitort u deze? Wij maken risicomanagement binnen de transformatie van het sociaal domein concreet door risico- en beheersessies samen met u uit te voeren. In deze sessies benoemen we de risico’s op bestuurlijk, strategisch, tactisch en operationeel niveau en bieden oplossingen.

Ervaring

In opdracht van de VNG hebben wij het afgelopen jaar zo’n 10 risicomanagement sessies met de ‘versnellingskamer’ uitgevoerd. Voor individuele gemeenten en voor regio’s. Deze ervaringen nemen we uiteraard mee in de nieuwe sessies.

In control met de versnellingskamer

De risico- en beheersessie wordt in één dag uitgevoerd met behulp van de ‘versnellingskamer’ methode.  Dit houdt in dat  een multidisciplinaire groep vanuit verschillende werkterreinen van de gemeente (Jeugd, Participatiewet maar ook bedrijfsvoering) in  één dag gezamenlijk  de belangrijkste risico’s in kaart brengt van een van te voren afgebakend gebied.  Dit kan zich richten op een specifieke decentralisatie (bijvoorbeeld de Wmo) maar  kan ook 3D breed ingezet worden.

SMART maken van beheersmaatregelen

Naast het benoemen en prioriteren van de risico’s  wordt aandacht besteed aan de daarbij passende SMART-geformuleerde beheersmaatregelen. De methode is op locatie innovatief en digitaal vormgegeven, waardoor het mogelijk is de resultaten in te voeren, te analyseren en te bespreken. Op basis van de uitkomsten van de risicosessie wordt een rapportage opgesteld die u binnen de gemeente en regio kunt gebruiken.

Organisatie

De deelnemende gemeente of regio waar de sessie plaatsvindt, is verantwoordelijk voor:

  • Beschikbaarheid voor een startgesprek om de focus scherp te stellen.
  • Deelname van 15-20 medewerkers uit de gemeente/regio.
  • Een locatie voor de sessie.

Waarom een  risicosessie?

  • De uitkomsten van de risicosessie zijn van toegevoegde waarde bij het informeren van de raad over de voortgang van de decentralisatie(s).
  • Een risicosessie biedt de kans om een goede controle te doen op de ingezette processen. Hebben alle risicogebieden voldoende aandacht gekregen en is het duidelijk hoe daarmee om wordt gegaan en door wie?
  • De risicosessie kan een ‘wake-up call’ zijn om beleid en bedrijfsvoering nog meer met elkaar te verbinden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het organiseren van een risico- en beheersessie? Neem dan contact met ons op.