Samenwerkvel: praktische tool preventie radicalisering

Leraren, jongerenwerkers en andere eerstelijnsprofessionals die met jongeren werken, hebben behoefte aan praktische hulp bij het herkennen van mogelijke radicalisering. Na het volgen van trainingen blijven professionals vaak handelingsverlegen achter. RadarAdvies heeft daarom een praktisch samenwerkvel ontwikkeld om zorgelijke signalen over radicalisering gestructureerd samen te bespreken en geeft suggesties voor acties die passend zijn in specifieke situaties.

Samenwerkvel Radicalisering tool bij professionele eenzaamheid

Professionele eenzaamheid is de rake term die speciaal rapporteur Naima Azough introduceert in haar rapport ‘Weerbare jongeren, weerbare professionals’, aangeboden aan minister Jet Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). RadarAdvies ziet professionals inderdaad vaak in hun eentje worstelen als ze zorgelijke signalen zien.

Met het RadarAdvies Samenwerkvel Radicalisering bieden we professionals een tool om zorgen te delen en gestructureerd gezamenlijk te bespreken. Zien ze bij de persoon in kwestie:

  • normaal gedrag?
  • kwetsbaarheid en vatbaarbaarheid?
  • het begin van een radicaliseringsproces?
  • verdergaande radicalisering?

Het samenwerkvel pretendeert geen risico-inschatting te zijn, en is ook geen diagnosetool. Het is een praktische manier om het gestructureerde, professionele gesprek tussen professionals te voeren. Dit kan na een bepaalde tijdsperiode herhaald worden om te zien of de situatie zorgelijker of minder zorgelijk is geworden. Het werkvel biedt een model dat gebaseerd is op wetenschappelijke theorieën en inzichten uit de praktijk. Telkens wordt een suggestie gedaan voor de volgende stap, want signaleren is slechts stap één.

Training voor professioneel, zorgvuldig gebruik
RadarAdvies is tegen platte afvinklijstjes en hecht er daarom aan dat het Samenwerkvel Radicalisering goed wordt geïntroduceerd en toegelicht. Met training, zodat iedereen er op dezelfde manier mee werkt. Dit is een investering in professionals die hun professionele eenzaamheid kan doorbreken en de samenwerking met partners kan versterken.

Meer informatie
Voor trainingen, het gebruik van het model of meer informatie kun je contact openen met Steven Lenos.