Ondersteuningsinstrument kwetsbare jongeren

Enige tijd geleden hebben we een regioaanpak kwetsbare jongeren ontwikkeld in opdracht van het UWV en uitgevoerd in de regio’s Noord-Holland Noord en Friesland. De aanpak bestaat uit een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst, een multidisciplinair afstemmingsoverleg en de inzet van een transitieconsulent, die de betreffende jongere begeleidt. Op verzoek van de MBO Raad, de WEC Raad en het REA College Nederland hebben we deze aanpak omgezet in een ondersteuningsinstrument.

Verbinden en leren

Nog steeds zien wij dat de betrokken partijen rondom een jongere veelal langs elkaar werken, vanuit hun eigen organisatie, expertise en financieringsvorm. Het is belangrijk dat de verschillende partners zich aan elkaar verbinden en van elkaar leren. Een transitieconsulent met doorzettingsmacht kan (door de inzet van keteninstrumenten) daadwerkelijk iets betekenen in het traject van de jongere. Hoewel de opzet uitgaat van de doelgroep ‘jongeren met een niet-verstandelijke beperking’, leent de procesaanpak zich ook uitstekend voor andere doelgroepen zoals licht verstandelijk beperkte jongeren of multi-problem.

Getoetst aan de praktijk

Om met praktijkexperts van gedachten te wisselen, hebben wij in twee expertmeetings met ongeveer 50 diverse professionals de aanpak en de mogelijkheden voor de huidige praktijk besproken. Daarnaast hebben we de aanpak mogen presenteren op de Platformdag Passend Onderwijs, waarvoor ongeveer 250-300 personen betrokken bij het passend onderwijs in het MBO waren uitgenodigd.  Daaruit bleek onder andere dat de problematiek nog steeds zeer actueel is en er belangrijke werkzame bestanddelen in de aanpak aanwezig zijn. Het gaat vooral om durf en lef om deze uitdaging aan te gaan en te starten in de regio met stappen richting een sluitende aanpak.

Exemplaar ontvangen?

Daarbij willen we benadrukken dat het niet gaat om iets nieuws (één van de kernpunten van de aanpak), maar dat het optimaal aansluit bij de laatste ontwikkelingen. Wij denken dat de ervaringen, kennis en opzet vanuit deze sluitende aanpak van meerwaarde kan zijn voor verschillende netwerkpartners. Indien u een exemplaar wenst van het ondersteuningsinstrument kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.