Naar Producten

Ondersteuning bij aanvraag Transformatiefonds Jeugdhulp

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben de VNG en het Rijk een transformatiefonds in het leven geroepen. Binnen het Transformatiefonds Jeugdhulp is van 2018 tot en met 2020 jaarlijks € 36 miljoen aan transformatiebudget beschikbaar voor de jeugdregio’s.

RadarAdvies ondersteunt jeugdhulpregio’s met het ontwikkelen van transformatievoorstellen. Aan de hand van interactieve sessies werken we deze voorstellen regionaal uit, met gemeenten en aanbieders. We zijn thuis in de spelregels van het Transformatiefonds en vertalen de sessies naar een praktisch en concreet voorstel, zodat u dit alleen nog hoeft in te dienen.

Onze adviseurs hebben veel kennis en ervaring met de transformatie van het jeugddomein. Ze weten wat er speelt en zijn in staat regio’s en aanbieders met elkaar te verbinden.

Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact op met Arnaud Brix of Merel van Kessel.

Meer over de transformatie van gemeenten:

Onze adviseurs ondersteunen gemeenten om tot verantwoorde strategische keuzes te komen, op alle onderdelen van de bedrijfsvoering. Dan gaat het bijvoorbeeld om de relatie tussen Planning & Control van de gemeente en de sociale- of wijkteams: empowerment van de professional binnen de kaders van kosteneffectief werken. Lees meer over onze kennis en expertise rondom de transformatie van gemeenten.

Meer over jeugd:

RadarAdvies is gespecialiseerd in het voorkomen en aanpakken van problemen op alle gebieden die te maken hebben met jeugdhulp. Of het nu gaat om de ontwikkeling van jeugdbeleid, het bedenken van een sluitende aanpak rond schoolverzuim of het bieden van de juiste jeugdhulp. Lees meer over onze kennis en expertise rondom het thema jeugd.

 

 

1 2