Meedoen Werkt! in de praktijk: Purmerend

Purmerend zet al sinds 2009 het concept van Meedoen Werkt! met succes in. In het begin richtte de gemeente zich op de zeer lastig te bereiken doelgroepen van niet-uitkeringsgerechtigden (NUG’ers) en niet-inburgeringsplichtigen. Intussen is de scope verschoven: Meedoen Werkt! in Purmerend is nu voor de Wwb’ers in de gemeente.

Het concept Meedoen Werkt!

Meedoen Werkt! draait feitelijk geheel op uitkeringsgerechtigden. Een team van ambassadeurs vormt de kern van het project. Zij moeten vooral andere uitkeringsgerechtigden, de maatjes, stimuleren en motiveren. Alle betrokkenen hebben individuele doelen vastgelegd in een Persoonlijk Ontwikkelplan.

Gevraagd naar haar ervaringen in Purmerend, kan coördinator Jessica Bijvang probleemloos een enorme lijst grotere en kleinere successen opsommen. “Het is goed om ook voor mezelf weer eens de balans op te maken van wat we de afgelopen jaren in Purmerend bereikt hebben. Je beseft nog eens extra wat een fantastisch traject Meedoen Werkt! is. Er zijn in Purmerend al zo veel mensen mee geholpen.” Samen met trainer Carlijne Philips blikt Jessica daarom graag even terug.

  • Diverse maatjes hebben uiteindelijk werk gevonden, vaak op eigen kracht. De ambassadeur hielpen dan bijvoorbeeld bij het opstellen van brieven en cv en met motiverende gesprekken.
  • Ook zijn er veel maatjes actief begeleid naar vrijwilligerswerk. De ambassadeur ging in die gevallen bijvoorbeeld mee naar de inschrijving bij de vrijwilligersvacaturebank of regelde een gesprek tussen verschillende partijen. Maar regelmatig vond een maatje ook zelf een vrijwilligersbaan.
  • Voor veel maatjes werd de juiste hulpverlening gevonden. Daar ligt ook een taak voor de coördinator, die het talent moet hebben om te signaleren waarmee iemand het best geholpen is. Soms gaat het om oorzaken en oplossingen die daarvoor, soms jarenlang, over het hoofd zijn gezien.
  • Diverse ambassadeurs vonden een baan. Door 3 dagen per week actief te zijn binnen Meedoen Werkt! groeide hun zelfvertrouwen en traden ze het leven weer positiever tegemoet.
  • Ambassadeurs kregen door de intensieve begeleiding van trainer en coördinator uiteindelijk de passende hulpverlening. Vaak bleek het dan om een heel ander probleem te gaan dan waar bij aanmelding aan gedacht werd.
  • Doordat het vertrouwen in de begeleidingsexpertise van Meedoen Werkt! steeds groter werd, ontstond er een nauwe samenwerking tussen casemanagement en de coördinator. Die laatste diende dan ook steeds vaker als vraagbaak bij moeilijke casussen.
  • Meedoen Werkt organiseerde activiteiten en startte samenwerkingen met andere partijen in het sociaal domein. Dat heeft onder meer geresulteerd in de boodschappendienst, het Wmo-loket en trainingen voor ouderen met scootmobiel.
  • Fit & Better was een groot succes. Daar volgden deelnemers een intensief lifestyle programma om een volgende stap te maken in hun leven.
  • Deelnemers konden allerlei workshops en trainingen volgen. Behalve voor algemene vaardigheden was daarbij ook aandacht voor mindfulness- en empowerment.
  • Tijdens de sportlessen op maandagmiddag konden deelnemers in een ontspannen sfeer hun lichaam en geest trainen. Gaandeweg ontstonden daar vriendschappen, die dan weer zorgden voor een groter zelfvertrouwen. Onbewust werkten de deelnemers zodoende aan hun eigen kracht.