Maatschappelijke effectmeting

Gemeenten willen graag weten of maatschappelijke initiatieven werken, wat ze opbrengen en bij wie de opbrengsten terechtkomen. Steeds vaker moet de meerwaarde van een aanpak aangetoond worden omdat er ‘meer moet met minder’. Het verminderde budget voor dezelfde (of meer) activiteiten leidt tot de noodzaak voor het maken van scherpe keuzes met een duidelijke argumentatie en verantwoording. Naast een overzicht van uitgevoerde activiteiten en outputgegevens, is er vooral meer inzicht nodig in de behaalde maatschappelijke effecten en de maatschappelijke meerwaarde.

Meerwaarde meten

Maar welke initiatieven werken? Wat levert een investering in de maatschappij, de inzet van een maatschappelijk initiatief, aanpak of project op? RadarAdvies weet als geen ander wat er speelt in het sociaal domein. Een belangrijk voordeel bij de inventarisatie en interpretatie van gegevens. Onze aanpak ontsluit en gebruikt de aanwezige kennis en ervaring, wat zorgt voor een breed draagvlak.

Instrumenten voor effectmetingen

RadarAdvies beschikt over een aantal betrouwbare instrumenten voor effectmetingen. Gemeenten en instellingen kunnen daarmee de effectiviteit van beleid en interventies onderzoeken. Onze instrumenten voor effectmetingen zijn geen standaardprogramma’s, maar toepassingen waarbij inwoners en professionals een belangrijke rol krijgen. Daarmee sluiten de meetinstrumenten maximaal aan bij de praktijk. Bovendien zijn onze instrumenten begrijpelijk en inzetbaar zonder zware voorbereidingen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de instrumenten voor effectmeting en monitoring? Neem dan contact op met ons op.