Langer zelfstandig blijven wonen

We bepalen steeds meer zelf waar en op welke manier we oud willen worden. De technische mogelijkheden zijn groot en er worden nieuwe woonvormen ontwikkeld.

Onze adviseurs ondersteunen gemeenten bij het samen oppakken van problemen en kansen. Zoals bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. En we werken samen in projecten als Veilig ouder worden, Langer zelfstandig wonen en Voel je thuis:

Langer thuis blijven wonen