Kinderopvang

De veranderingen van de laatste jaren rondom de kinderopvang leiden tot nieuwe vraagstukken bij gemeenten. Vooral op het gebied van toezicht en handhaving. Op allerlei niveaus ondersteunen wij gemeenten hierbij.

Beleidsadvies kinderopvang

De harmonisering van de kwaliteitseisen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk leidt in een aantal gemeenten tot nieuwe vraagstukken. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om haar voorzieningen in stand te houden, welke keuzes liggen voor en wat zijn de gevolgen. Wij kunnen u helpen bij het maken van de analyse en het formuleren van mogelijke oplossingen.

Uitvoeringsondersteuning

Radar kent alle aspecten van uitvoering en kan daarbij ondersteunen. Het inspectieproces en (vooral) de vervolghandelingen naar aanleiding van de de inspecties. GIRI en GIRHH zijn ons bekend. Goede uitvoeringsafspraken met GGD en regio-gemeenten staan aan de basis van een goede bedrijfsvoering.

Samenwerking en sturing

Toezicht en handhaving Kinderopvang gaat per definitie over samenwerking. In de eerste plaats werkt iedere gemeente samen met de regionale GGD (de aangewezen toezichthouder). Die samenwerking kan verschillende vormen hebben en is onder andere afhankelijk van de manier waarop de toezichttaken zich verhouden tot overige GGD-werkzaamheden. In de tweede plaats werken de gemeenten regionaal samen door bijvoorbeeld gezamenlijk handhavingsbeleid vast te stellen en regionaal afstemming tussen toezicht ( door de GGD) en handhaving (door de gemeente) te regelen.

Regionale samenwerking

Lokale uitvoering van met name handhaving staat vaak onder druk door de kleine schaal en de grote kwetsbaarheid, maar ook de hoge mate van specialisatie die noodzakelijk is. Veel regiogemeenten praten over samenwerking, maar het is vaak lastig verder te komen dan elkaars achterwacht bij vakantie en ziekte te regelen.

Quickscan samenwerking

Radar biedt een quickscan waarbij inzichtelijk wordt gemaakt op welke aspecten gemeenten winst kunnen boeken door samenwerking. We inventariseren de overeenkomsten en verschillen in beleid en uitvoering en maken duidelijk welke keuzes gemeenten kunnen maken. We presenteren een overzicht van mogelijke samenwerkingsvormen, inclusief de besluiten die daar bij horen. We geven weer welke voordelen samenwerking biedt en hoe een ‘routeplan’ er uit kan zien. Natuurlijk kan RadarAdvies vervolgens ook de uitvoering van zo’n routeplan ter hand nemen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over toezicht en handhaving in de kinderopvang? Neem dan contact op met Ellen Radstake of Frank Kentin.