Jeugdhulp en Passend Onderwijs

Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen gaande in de wereld van de jeugdhulp en het passend onderwijs. De gemeente heeft de regie over de jeugdhulp sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015. Onderwijsinstellingen hebben de plicht in het kader van passend onderwijs elk kind de ondersteuning en zorg te bieden die nodig is om het onderwijs met goed resultaat te kunnen volgen. Tussen de jeugdhulp van de gemeente en de ondersteuning vanuit het onderwijs ligt een grijs gebied.

Samenwerking gemeente en onderwijs

Het kind met een zorgbehoefte mag niet de dupe worden van discussies over regelgeving en financieringsbronnen. Goede afstemming en coördinatie tussen de gemeente en de onderwijsinstellingen voorkomt dat. Daarbij spelen drie factoren een belangrijke rol:

 • Hoe heeft de gemeente de toegang geregeld?
 • Welke relatie ligt er tussen het onderwijs en die toegang?
 • Hoe functioneert de interne zorgstructuur van de school?

Plan van aanpak

RadarAdvies ondersteunt gemeenten en samenwerkingsverbanden van scholen met een plan van aanpak om tot gezamenlijke afspraken komen. Wij brengen in kaart:

 • Hoe de gemeente de toegang tot welke zorg heeft georganiseerd.
 • Welke zorg vrij toegankelijk is en welke niet.
 • Waar het onderwijs zit in relatie tot de toegang.
 • Hoe het onderwijs de eigen zorgstructuur heeft ingericht.
 • Hoe de zorgstructuur eruit ziet binnen het primair en voortgezet onderwijs (zorgcoördinatie, de rol van het schoolmaatschappelijk werk).
 • Hoe de relatie geregeld is vanuit het onderwijs met de toegang tot zorg/jeugdhulp van de gemeente.
 • Welke afspraken gemaakt zijn binnen de Lokaal Educatieve Agenda en het op overeenstemming georganiseerd overleg.
 • De mogelijkheden van het werken met één budget.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de relatie tussen jeugdhulp en passend onderwijs? Neem dan contact met ons op.