Integraal: jeugd & veiligheid

De domeinen jeugd en veiligheid groeien sinds de decentralisaties steeds meer naar elkaar toe. Overdrachten vinden plaats indien er binnen een casus een veiligheidsaspect speelt. Maar hoe kan een verdere doorontwikkeling van de sociale teams gericht op jeugd en veiligheid plaatsvinden? En hoe behouden we de nadruk op 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur?

Verbinding zoeken

Wij ondersteunen gemeenten bij het creëren van een duidelijke verbinding tussen calamiteiten- en incidentenoverleggen in de interne gemeentelijke crisisorganisatie, waarbij de integrale veiligheidsadviseur ook een rol in het sociaal domein heeft.

Er moet worden voorkomen dat zaken in verschillende gremia (gelijktijdig) worden opgepakt. Door het aantal en de typen casusoverleggen te onderzoeken op functie en werkwijze, wordt de meerwaarde van ieder overleg duidelijk en kan het netwerk (verder) worden geoptimaliseerd. Bijvoorbeeld voor overleggen gericht op jeugd, overlast en/of veiligheid, maar ook bijvoorbeeld wanneer het gaat over de regionale rol van het veiligheidshuis. Ook de verantwoordelijkheden op bestuurlijk niveau moeten helder zijn (vooral in het geval van incidenten).

Integrale aanpak wijkteam

Onze visie is dat (op termijn) de gemeentelijke dienstverlening op het terrein van jeugd en veiligheid niet afzonderlijk, maar vanuit een integrale aanpak van het sociaal (wijk)team plaats moet vinden. Op die manier wordt blijvend gewerkt aan 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Wij helpen u graag met het vormgeven van het lokale proces en verdiepen met u de inhoud.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de veranderende context van jeugd en veiligheid? Neem dan contact met ons op.