Informele netwerken

Bij de opvoeding van kinderen zijn de ouders zelf natuurlijk de ervaringsdeskundigen bij uitstek. De waardevolle praktijkervaring waarover zij beschikken kan ouders onderling vaak verder helpen. Op veel plekken gaat dat vanzelf en zoeken ouders elkaar op, maar helaas is dat voor lang niet alle ouders even vanzelfsprekend. Zeker niet voor ouders in kwetsbare situaties. Informele netwerken rondom deze gezinnen kunnen wel wat ‘ondersteuning bij het zelf doen’ gebruiken.

Ervaringen uitwisselen

Uit onderzoek blijkt dat ouders het liefst activiteiten bijwonen waar ze onderling (opvoed)ervaringen kunnen uitwisselen. Ze leren elkaar kennen en merken dat het heel normaal is om over onzekerheden bij opvoeden te praten. Het informele netwerk biedt ook een basis om elkaar vaker te treffen.

RadarAdvies ondersteunt gemeenten, jeugdteams, centra voor jeugd en gezin en andere maatschappelijke organisaties bij het vormgeven van inrichten van deze pedagogische civil society. Wij stimuleren en bieden ondersteuning om netwerken van de grond te krijgen, daarna doen de ouders het helemaal zelf. Ook trainen wij professionals om informele netwerken te versterken.

Wij werken onder andere met twee methodieken voor opvoedingsondersteuning die zijn gebaseerd op de behoeften, ervaringen en inzichten van ouders: Mamma Weet Alles (MWA) en Opvoeden Samen Aanpakken (OSA). Er is ook een gecombineerd programma van deze twee methodes.

Mamma Weet Alles

“Hoe doe jij dat nou?” Die vraag staat centraal bij de netwerkgroepen van Mamma Weet Alles. Ter inleiding van de methodiek is er een prikkelende lezing over het opvoeden van kinderen en/of pubers. Aansluitend kunnen ouders zich inschrijven voor een van de netwerkgroepen. Zo’n groep van 8 tot 15 ouders gaat na een korte opstartbegeleiding met elkaar aan de slag, waarbij ze zelf de intervisie organiseren en uitvoeren.

Opvoeden Samen Aanpakken

De tentoonstelling en methodiek van Opvoeden Samen Aanpakken nodigt ouders en andere opvoeders uit om met elkaar in gesprek te gaan, vragen te stellen en ervaringen te delen. Wat zijn belangrijke waarden bij het opvoeden? Wat is daarbij vanzelfsprekend, en wat juist moeilijk? De uitwisseling van tips en ervaringen vindt plaats aan de hand van een grote tentoonstelling in woord en beeld, waarin allerlei gezinnen vertellen over diverse universele opvoedthema’s. Met subsidie van ZonMw is een online toolkit ontwikkeld die gemeenten kunnen gebruiken bij het stimuleren van informele netwerken rondom opvoeden en opgroeien.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden met informele netwerken. Neem contact met ons op.