Functiecreatie

RadarAdvies ondersteunt regionale overheden bij het invullen van de Banenafspraak. Functiecreatie is één van de middelen die ingezet kan worden om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam te laten werken bij de overheid.

Invullen van de banenafspraak

Werkgevers in de profit en non- profit sector hebben in de Wet banenafspraak afgesproken om tot 2026 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid is verantwoordelijk voor 25.000 plekken. De komende jaren zal dit creativiteit en dialoog vragen op de werkvloer. Hoe komen nieuwe functies bij de gemeente voor deze doelgroep eruit te zien? Hoe kunnen provincies functiecreatie inzetten?

Inclusief ondernemen met functiecreatie

Eén van de instrumenten die ingezet kan worden is functiecreatie. RadarAdvies heeft onlangs vijf pilots bij gemeenten en provincies begeleid. Met functiecreatie reorganiseer je werkprocessen zodanig dat er elementaire taken uit functies worden gehaald en gebundeld worden tot een nieuwe, duurzame functie. Deze herindeling van taken en bijbehorende werkprocessen creëert duurzame en structurele arbeidsplaatsen voor medewerkers met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Daarnaast kunnen bestaande medewerkers zich door functiecreatie beter richten op werkzaamheden waarvoor zij gekwalificeerd zijn.

Instrumenten

Functiecreatie is slechts één manier om te komen tot een inclusieve overheidsorganisatie. Andere voorbeelden zijn jobcarving of het formuleren van een voorkeursbeleid bij het invullen van vacatures. Het is belangrijk voor het boeken van resultaten om inclusiviteit op de HRM-agenda te zetten en ook lijnmanagers mee te nemen.

Wat kan RadarAdvies voor u betekenen

RadarAdvies heeft diverse functiecreatie projecten opgezet en uitgevoerd. Waar moet rekening mee gehouden worden? Hoe zijn de nieuwe banen te financieren? Wanneer tellen de banen mee voor het quotum? Er zijn volop vragen rondom de inzet van functiecreatie voor de overheid. Met de volle inzet van onze kennis en ervaring begeleiden we de processen en verzorgen de inrichting van de projectorganisatie. Ook heeft RadarAdvies ervaring met de uitwerking van business cases en de doorrekening van de financiële effecten van functiecreatie. Tot slot begeleidt en faciliteert RadarAdvies verschillende leernetwerken voor waterschappen, gemeenten en provincies.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het opzetten en uitvoeren van trajecten rondom functiecreatie? Neem dan contact met ons op.