Eenzaamheid voorkomen

Eenzaamheid kent vele gezichten en daarmee ook vele oorzaken. Het ontstaat bijvoorbeeld als gevolg van  levensveranderende gebeurtenissen; psychische of sociale problemen en een complexer wordende, veeleisende samenleving.

Door samen te werken, elkaar te vinden en kennis en ervaring te delen, ontstaat er een nieuw scala aan mogelijkheden en oplossingen. Vorm een lokale coalitie tegen eenzaamheid. Kijk voor een goed voorbeeld eens op www.coalitieerbijrotterdam.nl. RadarAdvies is de partner om in uw gemeente zo’n coalitie vorm te geven.