De Kracht van Leeuwarden

De Kracht van Leeuwarden is een initiatief van wijkbewoners van Oud-Oost en Noord-Oost. Ondersteund door de gemeente Leeuwarden en RadarAdvies wordt er gekeken hoe de wijken leuker, gezelliger en meer leefbaar te maken. Het project loopt sinds het voorjaar van 2015 en inmiddels zijn er al diverse initiatieven door bewoners op de kaart gezet.

De Kunst van het Rondkomen

De Kunst van het Rondkomen is een aantal jaar geleden opgericht door een groep vrijwilligers die met hun ervaringsdeskundigheid mensen uit de armoede wil helpen. RadarAdvies is door de gemeente Leeuwarden gevraagd om in het kader van het project ‘De Kracht van Leeuwarden’ hier meer sturing aan te geven. Het succes van De Kracht van het Rondkomen wordt gebruikt om nog meer bewoners te activeren.

De ervaringsdeskundigen hebben zelf meegemaakt hoe het is om tegenslag te hebben en kennen de schaamte en het sociaal isolement. De vrijwilligers gaan in gesprek met mensen die in armoede leven. Een bekend ontmoetingspunt is bijvoorbeeld het Eigen Kracht café. Het zelfvertrouwen groeit en mensen worden geactiveerd.

De Krachtmand

Drie bewoners uit Oud-Oost zijn begonnen met een coöperatieve parttime onderneming. Zij verkopen kerstpakketten aan kleine en grote bedrijven. In de pakketten zitten producten die zijn gemaakt door en worden verkocht aan de inwoners van Leeuwarden. In de stad wonen veel mensen die vanuit huis of vanuit hun eigen parttime onderneming producten maken. De Krachtmand wil deze mensen een hart onder de riem steken en hun kwaliteiten en ondernemerschap verder stimuleren. De Krachtmand biedt de bewoners en hun producten een podium.

Onder de paraplu van de coöperatie kunnen werkloze inwoners van Leeuwarden een inkomen verdienen zonder hun uitkering kwijt te raken. Stapsgewijs komen ze uit de uitkering zonder gebukt te gaan onder de eisen die Werk & Inkomen aan bijstandsgerechtigden stelt. Het geld dat de parttime ondernemers verdienen binnen de coöperatie wordt afgetrokken van hun uitkering.

Meer weten?

Wilt u meer weten over De Kracht van Leeuwarden? Neem dan contact met ons op.