Actieplan zicht en grip jeugdhulp

De jeugdhulp is in 2018 opnieuw duurder geworden voor gemeenten. Drie kwart geeft meer geld uit aan de jeugdhulp dan in 2017. Heeft u ook te maken met kostenoverschrijding en voorziet u verdere groei van de kosten in 2019? Wij kunnen u helpen met een concreet actieplan.

Met het actieplan brengen we kostenontwikkeling, knelpunten en beheersmaatregelen in kaart waarna we samen met u gaan prioriteren. We zijn er ook voor u om het plan uit te voeren.

stap_1_button_radaradvies_eigendomKostenontwikkeling in beeld

Op basis van data analyseren we het geheel aan jeugdzorg gebruik in uw gemeente. We brengen de hoogste kosten en grootste stijgers in beeld (bijvoorbeeld jeugdzorgplus en jeugd-ggz) en kijken naar oorzaken van de kostenontwikkeling (bijvoorbeeld toename aantal verwijzingen door huisartsen, langere trajectduur en hogere trajectprijs).

stap_2_button_radaradvies_eigendomInventarisatie beheersmaatregelen

We inventariseren alle knelpunten en beheersmaatregelen die voor uw situatie relevant zijn. De knelpunten en beheersmaatregelen hebben betrekking op het gehele spectrum, van toegang tot berichtenverkeer, en worden voorzien van verwachte opbrengsten. De beheersmaatregelen zijn concreet en op operationeel niveau uitgewerkt.

stap_3_button_radaradvies_eigendomPrioritering maatregelen en beleggen implementatie

We prioriteren de beheersmaatregelen. Hierbij wegen we onder meer in hoeverre de maatregel makkelijk te implementeren is en of deze op korte of langere termijn een besparing oplevert. We leggen vast bij wie de implementatie van de geprioriteerde beheersmaatregel belegd wordt en met welk mandaat.

Resultaat

Concreet actieplan zicht en grip voor uw gemeente. Zicht op kostenontwikkeling, knelpunten en beheersmaatregelen. Grip door inzet op geprioriteerde beheersmaatregelen.

Quote

logo_leidschendam-voorburg“De meerwaarde van de samenwerking met RadarAdvies zat ‘m vooral in het bij elkaar brengen van initiatieven en ideeën ten aanzien van grip op jeugdhulp in een actieplan. Voor ons was de verbindende factor op inhoud cruciaal: iemand die focus hield en vanuit een coördinerende rol de zaken bij elkaar bracht. Met het actieplan ligt er nu een goede basis van waaruit wij verder kunnen werken.” – Marjolein van den Enk

Infographic actieplan

actieplan zicht en grip________________________________________________

Samengevat

 • korte doorlooptijd
 • betrekken en benutten interne organisatie
 • data analyse; cijfermatige onderbouwing van de kostenontwikkeling (2015-2018)
 • integrale aanpak: over beleid, toegang, inkoop en contractmanagement, administratie en backoffice
 • 360-graden-strategie; alle relevante beheersmaatregelen in beeld
 • kosten en baten per beheersmaatregel
 • hands on; scrum sessies
 • prioritering beheersmaatregelen gericht op implementatie en besparing

________________________________________________

Voorbeelden beheersmaatregelen

 • Praktijkondersteuner Jeugd-GGZ
 • Casusregie op kostbare multiprobleemgezinnen
 • Afschalingsmogelijkheden intramurale zorg
 • Strengere indicaties
 • Toetsing gestapelde zorg
 • Instellen budgetplafond
 • Bulkinkoop lichte ondersteuning (ambulante begeleiding)
 • Lokaal contractmanagement
 • Onderwijs zorgarrangementen