Actieplan zicht en grip jeugdhulp

De jeugdhulp wordt elk jaar duurder. Heeft u ook te maken met kostenoverschrijding en voorziet u verdere groei van de kosten? Wij kunnen u helpen met een concreet actieplan om de kosten van de jeugdhulp terug te dringen en te beheersen.

Met het actieplan brengen we kostenontwikkeling, knelpunten en beheersmaatregelen in kaart waarna we samen met u de te ondernemen (financiële) beheersmaatregelen gaan prioriteren. We zijn er ook om het plan met u uit te voeren.

stap_1_button_radaradvies_eigendom Kostenontwikkeling jeugdhulp in zicht

Op basis van data analyseren we het geheel aan jeugdzorg gebruik in uw gemeente. We brengen de hoogste kosten en grootste stijgers in beeld (bijvoorbeeld jeugdzorgplus en jeugd-ggz) en kijken naar oorzaken van de kostenontwikkeling (bijvoorbeeld toename aantal verwijzingen door huisartsen, langere trajectduur en hogere trajectprijs).

stap_2_button_radaradvies_eigendomInventarisatie beheersmaatregelen kosten jeugdhulp

We inventariseren alle knelpunten en beheersmaatregelen die voor uw situatie relevant zijn. De knelpunten en beheersmaatregelen hebben betrekking op het gehele spectrum, van toegang tot berichtenverkeer, en worden voorzien van verwachte opbrengsten. De beheersmaatregelen zijn concreet en op operationeel niveau uitgewerkt.

stap_3_button_radaradvies_eigendomPrioritering maatregelen en beleggen implementatie

We prioriteren de beheersmaatregelen in samenwerking met u. Hierbij wegen we onder meer in hoeverre de maatregel makkelijk te implementeren is en of deze op korte of langere termijn een besparing oplevert. We leggen vast bij wie de implementatie van de geprioriteerde beheersmaatregel belegd wordt en met welk mandaat.

Resultaat: zicht en grip op kosten jeugdhulp

Concreet actieplan zicht en grip voor uw gemeente. Zicht op kostenontwikkeling, knelpunten en beheersmaatregelen. Grip door inzet op geprioriteerde beheersmaatregelen.

Infographic actieplan

actieplan zicht en grip