Onderzoeksrapport Synergon gereed

01 april 2015

Het onderzoek van RadarAdvies naar aanleiding van het functioneren van het sociaal werkvoorzieningsschap Synergon in Oost-Groningen is gereed. De gemeenteraden van Bellingwedde, Pekela en Oldambt hebben om dit onderzoek gevraagd. Het onderzoeksrapport en de bijbehorende adviezen zijn op maandag 23 maart officieel aan de gemeenteraden aangeboden.

Koerswijziging noodzakelijk

RadarAdvies constateert dat de koers van Synergon moet worden gewijzigd om de trend van oplopende tekorten te keren. Er moet meer worden gestuurd op resultaat en meer worden ingezet op arbeidsontwikkeling van de medewerkers. Hierdoor wordt de kans van detacheren groter en dat is financieel aantrekkelijker voor het schap. Daarnaast wordt geadviseerd om kritisch te kijken naar de bestaande activiteiten. In de nabije toekomst moeten keuzes worden gemaakt over welke activiteiten het meest rendabel zijn. Verder adviseert RadarAdvies om de uitvoering van de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening in één hand te leggen. Voorgesteld wordt om hiervoor op korte termijn een uitvoeringsplan op te stellen.

Rol en positie gemeenteraad

Tenslotte besteed het onderzoeksrapport aandacht aan de positie van de gemeenteraad. Aangegeven wordt dat zowel voor het verandertraject als voor de uitvoering van de Wsw de gemeenteraden beter betrokken moeten worden om hun rol optimaal in te kunnen vullen.

Akkoord van Westerlee

Het onderzoek wordt meegenomen om het zogenaamde Akkoord van Westerlee uit te voeren. Dit is een akkoord tussen acht Groningse gemeenten en het Rijk. De gemeenten gaan samenwerken en krijgen financiering van het Rijk. Op voorwaarde dat de twee sw-bedrijven, Synergon en Wedeka, en de ‘werk-afdelingen’ van de sociale diensten opgaan in één organisatie.