Onderzoek: klantmanagers en radicalisering

13 december 2016

Professionals op het gebied van Werk en Inkomen, zoals klantmanagers, inkomensconsulenten en medewerkers uitkeringsadministratie,  kunnen in de dagelijkse praktijk te maken krijgen met signalen van radicalisering en extremisme. RadarAdvies voert een verkennend onderzoek uit naar de rol van W&I professionals in de preventie van radicalisering.

Signalen van radicalisering herkennen

Als professionals niet adequaat op signalen van radicalisering reageren, kunnen ze het radicaliseringsproces (onbedoeld) in de hand werken. Daarom is het van essentieel belang dat klantmanagers en andere professionals vroege signalen van radicalisering herkennen en hier op de juiste manier mee omgaan. Zo maken zij het verschil en voorkomen zij dat mensen verder radicaliseren of, erger nog, overgaan tot gewelddadig extremisme.

Rol van de W&I professional

Om inzicht te krijgen in de ervaringen van W&I professionals onderzoekt RadarAdvies hoe zij zelf hun rol zien in de preventie van radicalisering. Weten zij signalen te herkennen? Hoe alert zijn ze hierop? Waar lopen ze tegenaan en welke handvatten hebben ze om hierop te handelen?

Meedoen

Ben jij werkzaam als klantmanager, inkomensconsulent of uitkeringsadministrateur? Of ken jij iemand die werkzaam is op het gebied van Werk & Inkomen? Wij willen je van harte uitnodigen om de enquête in de vullen. Het onderzoek staat tot en met 15 februari 2017 online. Invullen duurt maximaal 10 minuten en de gegevens worden anoniem verwerkt.