Nieuwe werkwijzer parttime ondernemen

25 januari 2017

Welke voordelen heeft het voor gemeenten om klanten met een uitkering toe te staan parttime ondernemer te worden? Sinds 2014 is er de werkwijzer Aan de slag met parttime ondernemen, gepubliceerd door Divosa. Onlangs schreef Radar-adviseur Bob de Levita een nieuwe, actuele versie.

Parttime ondernemen biedt kansen

Voor veel uitkeringsgerechtigden blijkt het een te grote stap om vanuit de bijstand direct door te stromen naar een fulltime baan en daarmee onafhankelijk te worden van een uitkering. Daarom stimuleren gemeenten hen ook om parttime banen te accepteren. Parttime ondernemen in de bijstand is nu een nieuw reintegratie-instrument.

Parttime ondernemen biedt zowel bijstandsgerechtigden als de gemeente kansen: klanten zijn weer van betekenis in de samenleving. En ze doen met werk dat ze leuk vinden ondernemersvaardigheden op waarmee ze hun re-integratie versnellen. Voor de gemeente is het voordeel dat parttime ondernemers hun kansen vergroten op uitstroom naar werk, zelfstandigheid of een combinatie daarvan. Bovendien neemt de druk op bijstandsbudgetten af.

Werkwijzer parttime ondernemen

De nieuwe versie van de werkwijzer beschrijft de voordelen van parttime ondernemen, maar helpt ook enkele misverstanden uit de wereld. Enkele hoofdstukken zijn gewijd aan: Hoe formuleer je helder beleid binnen de kaders van de Participatiewet? En wat is er nodig om de uitvoering op rolletjes te laten lopen? Allemaal vragen die gemeenten moeten beantwoorden voordat ze parttime ondernemers gaan begeleiden.

Meer informatie

De complete werkwijzer is gepubliceerd op de website van Divosa. Meer informatie over parttime ondernemen? Neem dan contact op met de auteur, Bob de Levita.