Lokale aanpak polarisatie: 4 belangrijke lessen voor 2022 

12 januari 2022

Polarisatie zal tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in veel gemeenten de top 5 van de bestuursagenda’s halen. Gemeenten hebben hun eigen aanpak om polarisatie en radicalisering tegen te gaan, maar wat werkt? En hoe hebben actuele ontwikkelingen hier invloed op? In een online Kennissessie polarisatie en radicalisering eind vorig jaar bespraken wij met 40 geïnteresseerden uit heel Nederland hun ervaringen op deze thema’s. De uitkomst van deze sessie is samengevat in deze infographic, inclusief de belangrijkste lessen voor de nieuwe bestuursperiode.

Afgelopen 1,5 tot 2 jaar is er veel veranderd op het gebied van polarisatie en radicalisering. Verschillende crisissen hebben ertoe geleid dat er meer anti-overheidssentimenten zijn. Grotendeels gevoed door de impact van de coronapandemie, maar ook door bijvoorbeeld de wooncrisis en de toeslagenaffaire. Beleidsmedewerkers en eerstelijnswerkers kwamen in rap tempo voor verschillende nieuwe uitdagingen te staan. Bovendien moest veel online worden opgepakt.

Tijdens de Kennissessie in november 2021 deelden wij de ontwikkelingen in de coronacrisis, opgaven voor de lokale aanpak en zoekrichtingen voor de toekomst zoals RadarAdvies ze in de praktijk tegenkomt. Ook vertelden 2 gemeenten over hun ervaringen. In de aanbevelingen voor 2022 kwam vooral terug dat gemeenten proactief moeten zijn, goed moeten luisteren en informatie ophalen, want dit brengt de nodige nuance in een verhard debat.

Belangrijkste lessen voor de komende bestuursperiode

  • Flexibiliseren van de aanpak polarisatie en radicalisering om in te kunnen blijven spelen op veranderingen.
  • Vroege preventie is belangrijker dan ooit. Het is ook aan de overheid om het vertrouwen van de inwoners terug te winnen en weerbaarheid tegen ondemocratische invloeden te versterken. Investeer daarom in weerbaarheid, mediawijsheid en democratisch burgerschap.
  • Combineer in de aanpak zowel online als offline preventie.
  • Train eerstelijnswerkers, zoals jeugdhulp en boa’s, ook in het melden en signaleren van nieuwe vormen van radicalisering.

Infographic Kennissessie polarisatie en radicalisering 2022

Bekijk en/of download de infographic.

Hand-out infographic

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Of heeft u een concrete vraag? Bel, app of mail gerust. Gewoon even sparren kan ook altijd. Bel, app of mail Rik Scheele.

Of laat meteen een vraag of bericht achter: