Jongerenraad enthousiast: gemeente Barneveld akkoord met actieplan alcohol in verkeer

01 februari 2019

De gemeenteraad van Barneveld heeft woensdag 30 januari 2019 het ‘Plan van Aanpak terugdringen alcoholgebruik in het verkeer’ aangenomen. Tot tevredenheid van de jongerenraad, die zich in de eerste helft van 2018 inzette voor een burgerinitiatief om alcohol in het verkeer terug te dringen. 

alcohol_verkeerDe gemeenteraad was zó enthousiast over het burgerinitiatief van de jongerenraad dat zij opdracht gaf om dit initiatief om te vormen naar concrete, doelmatige acties die de gemeente Barneveld in kan zetten om dit resultaat te bereiken. Eind september 2018 startte Laila Hanzouli als projectleider van deze opdracht. Na breed (haalbaarheids)onderzoek onder partners, deskundigen en beleidsstukken zijn 11 concrete actiepunten uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierover is nu dus consensus.

Bewustordingscampage

Een grootschalige bewustwordingscampagne is waar het allemaal om gaat draaien. Deze campagne wordt opgezet door FrisValley (het regionale alcoholmatigingsprogramma) en verschillende partijen die gespecialiseerd zijn in bewustwording en verslaving(szorg). Ook wordt maandelijks een alcohol- en verkeerscursus gegeven, jongeren kunnen tegen inlevering van het certificaat van deze cursus hun rijbewijs zonder legeskosten afhalen. Daarnaast gaan zowel politie als boa’s in samenwerking extra preventief optreden en krijgen evenementen waarbij eerder sprake is geweest van wangedrag voor toekomstige edities te maken met aanvullende eisen.

Laila Hanzouli is blij dat de gemeenteraad unaniem heeft ingestemd met het actieplan. “We kregen carte blanche om zo breed mogelijk onderzoek te doen en een actieplan op te stellen dat écht gaat zorgen voor impact. Hiermee heeft gemeente Barneveld het duidelijke signaal afgegeven dat zij geen concessies doet wanneer het alcohol in het verkeer betreft. Nu ligt er voor de komende vier jaar een grootschalige bewustwordingscampagne met concrete stappen en acties gericht op alle doelgroepen in de gemeente.”

De jongerenraad over de samenwerking met RadarAdvies

”Als jongerenraad kijken we terug op een goede samenwerking met Laila Hanzouli. Waar we zijn begonnen met een verzameling van ideeën, kunnen we nu starten met de daadwerkelijke uitvoering van concrete acties. We hebben veel van het proces geleerd. Wij kijken heel tevreden terug op een verrijkende periode met een mooi resultaat!”
– Celine Verhoeks, secretaris van de jongerenraad gemeente Barneveld