Food for thought

onderzoek food for thought

 

Food for thought is een driemaandelijkse lunchbijeenkomst van ons team Onderzoek. Een nieuwswaardige sessie met een wisselend expertpanel en een prikkelende discussie. Doel: kennis en ervaring uit onderzoeksopdrachten met elkaar delen. Ons afgelopen thema? Preventie.

De roep om preventie in het sociaal domein is op alle thema’s aanwezig. Dient een probleem zich aan, dan moeten we daar eerder, concreter en multidisciplinair mee aan de slag. Inzetten op preventie in de jeugdhulp, werk en zorg belooft immers een goudpot aan het eind van de regenboog: door tijdig passende ondersteuning te bieden, kun je ergere problematiek en daarmee veel (persoonlijk) leed voorkomen. Preventie levert ook een financieel voordeel op: alleen al in de schuldhulpverlening kost een traject gemiddeld 100 000 euro. Tel uit je winst wanneer je mensen met dreigende schulden op tijd vindt, bereikt en helpt.

Die goudpot is een aanname. Maar is preventie wel de oplossing? Want waarom worden de beloften van preventie nog (lang) niet altijd waargemaakt?

Onze praktijkervaring uit onderzoeken levert ons de volgende inzichten op over preventie:

(Grote) financiële investeringen in preventie blijven vaak uit. Ook zijn de doelen van preventief beleid vaak niet meetbaar gemaakt, waardoor er weinig zicht is op de resultaten. Hierdoor is sturing van de gemeente op doelrealisatie niet altijd gemakkelijk. Daarnaast mist concrete inbedding van preventieve voorzieningen in (integraal) beleid. Hier ligt ook precies de spanning voor de gemeenten: focus ontbreekt door onduidelijke en niet-meetbare doelen. Kracht ontbreekt door geringe financiële investeringen en het gebrek aan een integrale aanpak. Juist dit belemmert het vroegtijdig signaleren én aanpakken van problemen.

Hier liggen dan ook de belangrijkste kansen:

  • Betrek scholen en andere partners bij preventief beleid. Op basis van hun behoeften en mogelijkheden moeten zij vanaf het begin deelnemen aan het gesprek over lokale speerpunten voor een programma of aanpak. Maak doelstellingen en te nemen acties zo concreet mogelijk.
  • Er zijn scherpe indicatoren nodig om op voorhand meetbare resultaten op te stellen. Onze tip: begin simpel. Bijvoorbeeld door een streefwaarde te stellen voor het aantal mensen dat deelneemt aan een bepaalde training. Werk van dergelijke simpele output-metingen steeds meer naar outcome-metingen, bijvoorbeeld: In welke mate heeft deze training deelnemende jongeren weerbaarder gemaakt (het effect)?

Onze conclusie: Het toverwoord preventie biedt nog altijd kansen. Met een slimme(re) inzet, scherpe(re) indicatoren en door in een vroeg stadium met meer partijen aan de ‘besluittafel’ te gaan zitten. De goudpot bestaat en preventie is het investeren waard.

De volgende editie van Food for thought vindt plaats in juni, met als thema ‘de toegang’. Wilt u van gedachten wisselen of kosteloos onze lunchbijeenkomst bijwonen, neem dan contact op met Kifah Shoker: k.shoker@radaradvies.nl/06-25416066.