Expertbijeenkomst Jeugd en Veiligheid – De Gouden Combinatie

20 november 2017

De wereld van jongeren speelt zich vooral thuis af, of samen met vrienden op school en op straat. Dat maakt het soms moeilijk om eventuele problemen tijdig te constateren, vóórdat jongeren ‘kwetsbaar’ worden of zelfs van de radar verdwijnen. Gemeenten kunnen in het voorliggende veld de regie houden door de expertise van sociale partners beter te bundelen en te benutten. Kom 22 januari naar onze Expertbijeenkomst Jeugd en Veiligheid om met elkaar te bespreken hoe we die vroegtijdige, preventieve samenwerking tussen professionals rondom jongeren kunnen finetunen.

Bijeenkomst

Expertbijeenkomst Jeugd en Veiligheid

Datum

maandag 22 januari 2018

Locatie

Amersfoort

Deelname

Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Meld u aan voor de Expertbijeenkomst Jeugd en Veiligheid door te mailen naar secretariaat@radaradvies.nl.

Verbinden

Sociale teams, jongerenwerkers, wijkagenten en intern begeleiders van scholen kijken over het algemeen nog onvoldoende buiten het eigen domein. Gemeenten moeten, als regisseur op het sociaal domein, de prikkels zo (ver)leggen dat er verbinding ontstaat tussen de partners om problemen vroegtijdig te constateren en aan te pakken.

 • Sociale (wijk)teams
  Vaak begint de ondersteuning van een wijkteam pas wanneer een jongere (negatief) onder de aandacht komt. Door nauwer samen te werken met jongerenwerk, wijkagenten en scholen en door outreachend en preventief te werken, is daar sneller op in te springen.
 • Jongerenwerk
  Jongerenwerk kent de leefwereld van jongeren het best en weet met welke individuele triggers een jongere kan worden gemotiveerd. Zij kunnen bijtijds signalen oppikken en zo nodig aankaarten bij de samenwerkingspartners of verbinding leggen met jeugdhulp. Om die rol te versterken is een herijking van de positie van jongerenwerk binnen de gemeente nodig.
 • Wijkagenten (politie)
  Wijkagenten werken vaak al jaren binnen een wijk en zijn met hun kennis van de jongeren van onschatbare waarde. Maar zij weten niet altijd wat er met een (zorg)melding is gebeurd, zodat er bij hen een informatieachterstand ontstaat. Dat gaat ten koste van de actiegerichtheid.
 • Onderwijs
  Binnen scholen zijn ondersteuningsstructuren ingericht, die zo nodig ook leerplichtambtenaar en wijkagent betrekken. In sommige gevallen is het echter goed om ook andere samenwerkingspartners in te schakelen.

Expertbijeenkomst

Bij RadarAdvies hebben we veel ervaring opgebouwd binnen zowel jeugd- als veiligheidsdomein. We zijn er van overtuigd dat gemeenten en samenwerkingspartners veel van elkaar kunnen leren op het terrein van een (preventieve) aanpak binnen het domein jeugd & veiligheid. Met iedereen als expert voor de eigen situatie. Om deze leerervaringen met elkaar te delen en concrete handvatten te creëren voor een nauwere samenwerking in de Gouden Combinatie nodigen wij u graag uit voor de Expertbijeenkomst Jeugd en Veiligheid, 22 januari van 13.00-16.00 uur in Amersfoort. Deelname aan deze expertbijeenkomst is kosteloos.

Aanmelden

Als u wilt deelnemen aan deze bijeenkomst kunt u uw contactgegevens mailen naar secretariaat@radaradvies.nl met als onderwerp ‘Expertbijeenkomst Jeugd & Veiligheid’.

Natuurlijk kunt u de samenwerking rondom jeugd en veiligheid ook afzonderlijk met ons bespreken om te ontdekken welke rol RadarAdvies daarbij kan spelen. Neem contact op met Ferdinand Oort of Arnaud Brix.

Meer over de gouden combinatie voor jeugd en veiligheid kunt u lezen in ons artikel daarover op Binnenlands bestuur.