Evaluatieopdracht bij recherche nationale politie

Nieuws - 18 juli 2018

Een aantal van onze adviseurs is begonnen met een nieuwe opdracht bij de recherche Eenheden in Den Haag en Amsterdam.

De politie is in maart 2017 gestart met een project waarbij mensen met autisme ingezet worden om grote hoeveelheden camerabeelden, die in opsporingsonderzoeken beschikbaar komen, systematisch te bekijken. De pilot bij de recherche van Eenheid Den Haag heeft in 2018 de Cedris Waarderingsprijs gekregen. Recent is er ook een pilot gestart bij de Eenheid Amsterdam. RadarAdvies evalueert deze pilots en de aanpak. Onderdeel van de evaluatie is een kostenbatenanalyse gericht op verdere uitbreiding en borging van de aanpak.

Aan het invullen van de banenafspraak uit het sociaal akkoord hebben overheidswerkgevers een harde dobber. De regering heeft onlangs besloten om overheidswerkgevers meer tijd te geven om de banenafspraak na te komen. Als zij de afgesproken aantallen over 2018 niet halen, dan kunnen zij in 2019 een inhaalslag ondernemen om het totaal aantal banen in 2019 wel te realiseren. Om invulling te geven aan de aantallen zijn overheidswerkgevers anders moeten gaan nadenken over de samenstelling van functies. RadarAdvies heeft gemeenten en provincies begeleid bij functiecreatie.

Neem voor meer informatie contact op met Hannie Dekker.