Evaluatieopdracht bij recherche nationale politie

Nieuws - 18 juli 2018

Update tekst: maart 2019

Sinds juli 2018 evalueren een aantal van onze adviseurs de pilots Camerabeeldspecialisten bij de recherche eenheden Den Haag en Amsterdam.

De politie is in maart 2017 gestart met een project waarbij mensen met autisme ingezet worden om grote hoeveelheden camerabeelden, die in opsporingsonderzoeken beschikbaar komen, systematisch te bekijken. De pilot bij de recherche van Eenheid Den Haag heeft in 2018 de Cedris Waarderingsprijs gekregen.

In de eerste fase van het onderzoek hebben we naast een theoretische ook een contextuele verkenning gedaan naar werken als camerabeeldspecialist binnen de politie. Hierin is onder andere gekeken naar welke aanpassingen binnen de organisatie hiervoor benodigd zijn. Daarnaast is een kostenbatenanalyse uitgevoerd, waarin onder andere is gekeken naar de mate waarin het project bijdraagt aan het vergroten van de kwaliteit van de opsporing en het verhogen van de efficiency van de opsporing. De komende tijd richten we ons op het verkennen van mogelijkheden rondom de duurzaamheid en borging van de aanpak binnen de politie.

Harde dobber aan invullen banenafspraak

Aan het invullen van de banenafspraak uit het sociaal akkoord hebben overheidswerkgevers een harde dobber. De regering heeft onlangs besloten om overheidswerkgevers meer tijd te geven om de banenafspraak na te komen. Als zij de afgesproken aantallen over 2018 niet halen, dan kunnen zij in 2019 een inhaalslag ondernemen om het totaal aantal banen in 2019 wel te realiseren. Om invulling te geven aan de aantallen zijn overheidswerkgevers anders moeten gaan nadenken over de samenstelling van functies. RadarAdvies heeft gemeenten en provincies begeleid bij functiecreatie.

Neem voor meer informatie contact op met Hannie Dekker.

Lees ook het artikel Ik zie ik zie wat jij niet ziet uit het Amsterdamse Politieblad.