Eerste inzichten 24-uursbijeenkomst Wmo transformatienetwerk

14 juni 2019

Almere was gastgemeente van de 24-uurs bijeenkomst van het landelijk Wmo transformatienetwerk donderdag 13 en vrijdag 14 juni 2019. Met het programma hebben de leden van het netwerk de stad en de ontwikkeling in relatie tot de Floriade beter leren kennen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden werd gespard over thema’s als organisatie voorliggend veld, GGZ, inkoop en monitoring en sturing.

Peter de Visser (zorgmanager van het jaar(!) en directeur van Incluzio) gaf tijdens het diner een prikkelende aftrap over de ervaringen rond inkoop, ruimte voor professionals en monitoring en sturing in onder meer Zaanstad, Utrecht en Hollands Kroon. Een aantal stellingen uit de discussie:

  • Geen enkele gemeente in Nederland hoeft tekorten op Wmo-begeleiding te hebben.
  • Als de financiële kaders helder zijn (zoals bij een lumpsum voor 1 aanbieder), kan het vervolgens over de inhoud gaan.
  • Keuzevrijheid is nodig op het niveau van hulpverlener – inwoner (mensen kiezen voor een persoon, niet voor een organisatie).
  • Welzijn heeft een belangrijke functie, als dit ten minste bijdraagt aan het voorkomen van duurdere zorg.
  • Probeer niet meteen de hele wereld te veranderen; prioriteer en start klein.

Ontspannen omgaan met complexiteit

Gon Mevis van Contour de Twern startte vrijdag met zijn inspirerende visie op de ontwikkelingen in het sociaal domein. In zijn ogen is het belangrijk om te erkennen dat we in een tijd van chaos en complexiteit leven. Het netwerk ging over deze analyse in gesprek. Gon stelt dat de overheid bescheiden dient te zijn in wat zij voor haar inwoners kan betekenen. Soms zoeken we oplossingen in het zorgsysteem waar er problemen spelen op economisch of cultureel vlak. Het gesprek over wensen en ambities levert vaak meer op dan het gesprek over wat er niet goed gaat. Gon hield een pleidooi voor erkenning van de complexiteit, die niet zomaar weg zal zijn, en het in die zin ontspannen ermee omgaan.

Wijkgerichte ontwikkeling GGZ

Okrah Donkor van Triple Threat (basketbalvereniging Haarlem) vertelde over de community die hij in Schalkwijk met zijn vrienden heeft opgericht en waarom dit voor veel jongeren in de buurt een stimulans is geweest om hun talenten te ontdekken. Jongeren worden enthousiast omdat ze echt worden begrepen en omdat er een familie of groep is ontstaan waar je bij wilt horen en die blijft.
Andere thema’s waren de wijkgerichte ontwikkeling van de GGZ met voorbeelden uit Tilburg en Nijmegen en de ontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning met cliëntervaringsdeskundigheid in Almere.

Heb je interesse in deelname aan het Wmo transformatienetwerk? Meld je dan hier aan. Of neem voor meer informatie gerust contact op met Marjon Breed.

Lees ook: Waar voorlopers leren van voorlopers.