Doorontwikkeling en invoering maatwerkbudget

10 januari 2018

Soms lijken regels en wetgeving in de praktijk een drempel op te werpen om domein overstijgende oplossingen te vinden. Terwijl dat juist een belangrijke doelstelling van de transformatie is: doen wat écht nodig is. Een vrij besteedbaar maatwerkbudget geeft gemeenten de mogelijkheid om snelle, gerichte, en vaak ook doelmatige oplossingen te bieden. Bovendien leidt het vaak ook nog eens tot creatieve oplossingen. Regelmatig is de inzet van het maatwerkbudget na een gesprek niet eens nodig, omdat er toch meer mogelijk bleek te zijn.

De aanpak van Radar

RadarAdvies helpt gemeenten met de implementatie en methodische toepassing van het maatwerkbudget. Onze aanpak omvat:

  • De ontwikkeling van een methodiek voor de toepassing van het maatwerkbudget
  • Pilots om teams met het maatwerkbudget te laten werken
  • Een leeromgeving, binnen en tussen teams, en tussen uitvoering en beleid
  • Training, intervisie, coaching (on the job)
  • Aandacht voor een cultuur van vertrouwen en mede-eigenaarschap
  • Evaluatieonderzoek

Praktijkervaring met maatwerkbudget

We hebben in verschillende gemeenten ervaring opgedaan met de invoering van het maatwerkbudget en de coaching van teams. We zien dat de inzet van het maatwerkbudget het gevoel van afhankelijkheid vermindert en hoge kosten op lange termijn voorkomt. Bijvoorbeeld door een huurschuld af te lossen via een renteloze lening, waarmee de huisuitzetting van een heel gezin is voorkomen. Of door een kunstgebit te vergoeden zodat iemand een sollicitatiegesprek kan voeren. En zo zijn verspreid over de gemeenten tal van voorbeelden te geven.

Interesse?

Wilt u ook in uw gemeente de sprong wagen? Neem dan contact op met onze adviseurs.