De kracht van taal bij de transformatie

11 april 2019

Het Wmo transformatienetwerk kwam op 11 maart 2019 voor het eerst dit jaar bijeen. Thema’s: de kracht van taal bij de transformatie en de vraag ‘maken sociale teams de zorg duurder?’

Korte weergave uit het verslag

Wat is transformeren eigenlijk? Het is vooral belangrijk te bedenken hoe je als gemeente je inwoners wilt bedienen. Vertel een verhaal met toegankelijk taalgebruik, of beeld het uit. Vertel wat je wilt bieden (vanuit wat de inwoner nodig heeft) en niet wat je allemaal anders en beter wilt. Dan heb je de oude termen waarschijnlijk niet meer nodig. Neem dus afscheid van transformatietermen als extramuralisering Bepaal samen met de doelgroep en de uitvoering wat nodig is (en welke taal daarbij hoort).

Over sociale teams: deze zijn gemiddeld genomen succesvol. Maar het ontspoort ook wel eens. Elk team, elke situatie, is anders. Nodig zijn bijvoorbeeld een duidelijke opdracht, meer kostenbewustzijn en een lerende omgeving. Het overleg blijft ervaringen uitwisselen.

24 uursbijeenkomst

De 24 uursbijeenkomst vindt dit jaar 13 en 14 juni plaats in Almere. Er zijn ideeën genoeg voor een aansprekend programma. Vast en zeker zal Almere ons een aantal mooie praktijkvoorbeelden laten zien. En wellicht gaan we beeldtaal voor het sociaal domein ontwikkelen. Of bedenken we met elkaar een beter monitorsysteem.

Aanmelden wmo Transformatienetwerk

Het Wmo transformatienetwerk zoekt ambtenaren die op strategisch niveau met vernieuwende ideeën en inzicht komen, die zaken in beweging krijgen en actief willen investeren in het netwerk. Neem voor meer inhoudelijke informatie én informatie over de jaarlijkse bijdrage contact op met Marjon Breed.