Concreet actieplan zicht en grip op jeugdhulp uitgaven

Nieuws - 04 december 2018

Slaan de jeugdhulp uitgaven het huishoudboekje van uw gemeente ook uit het lood? Wij hebben een concreet actieplan dat zicht en grip biedt op de jeugdhulp uitgaven van uw gemeente. Natuurlijk zijn we er ook om het plan uit te voeren.
In een actieplan brengen we de kostenontwikkeling, knelpunten en beheersmaatregelen van uw gemeente in kaart. Op basis hiervan gaan we samen met u prioriteren. Hoe we dat aanpakken? Dat verschilt natuurlijk per gemeente, maar dít is ons vertrekpunt.

Quote

logo_leidschendam-voorburg“De meerwaarde van de samenwerking met RadarAdvies zat ‘m vooral in het bij elkaar brengen van initiatieven en ideeën ten aanzien van grip op jeugdhulp in een actieplan. Voor ons was de verbindende factor op inhoud cruciaal: iemand die focus hield en vanuit een coördinerende rol de zaken bij elkaar bracht. Met het actieplan ligt er nu een goede basis van waaruit wij verder kunnen werken.” – Marjolein van den Enk

Lees meer >