Blik in de keuken van RadarAdvies

Nieuws - 16 december 2015

Onze directeur, Omar Ramadan, blikt terug op een jaar waarin ons werk zich afspeelde van de buurt tot het buitenland. Ook gunt hij een blik in de keuken van RadarAdvies.

Drie transities

Voor een terugblik op 2015 is volgens mij de eerste dag van het jaar meteen al van belang. Het was de invoeringsdatum van drie transities. Gemeenten, onze voornaamste klanten, kregen de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, voor de participatie van mensen met een arbeidsbeperking en voor diverse vormen van ondersteuning om te blijven meedoen aan onze samenleving.

Trots op gemeenten

Het beroep op eigen kracht is vergroot. De budgetten zijn verkleind. Er werd en wordt nog steeds heel wat verwacht van het bundelen van verantwoordelijkheden bij één overheid – de gemeente. Met sociale teams, regionale samenwerking, hard werken en goed beleid maken veel gemeenten een hoop van die verwachtingen aardig waar, zo vind ik. Er is ook kritiek, soms terecht en soms van stuurlui aan de wal. Maar in het algemeen kunnen de 390 gemeenten trots zijn op de enorme prestaties die worden geleverd.

Van buurt naar buitenland

In 2015 had ons werk ook een hele andere dimensie. Je zou kunnen zeggen dat naast de buurt ook het buitenland ertoe ging doen. Waar de drie transities lokaal hun beslag krijgen, vaak zelfs op het niveau van buurt en wijk, was 2015 ook het jaar waarin de terreur in Syrië ons bereikte – in de vorm van radicalisering en terreur, soms akelig dichtbij, en in de vorm van vluchtelingen die juist een veilig heenkomen zoeken.

Preventie radicalisering hard nodig

Al op 7 januari van dit jaar schokten de aanslagen op Charlie Hebdo ons, en het vermoorden van 130 onschuldige burgers in hetzelfde Parijs bleek daar de overtreffende trap van. Ik wijs erop dat dergelijke aanslagen niet een kwaad van buitenaf zijn, maar worden gepleegd door jongeren die hier wonen, naar school gaan, zich soms uitgesloten voelen en in ieder geval zich gek hebben laten maken door extremistische propaganda. Al sinds Theo van Gogh werd vermoord, 11 jaar geleden om de hoek van ons kantoor, trainen mijn collega’s docenten, wijkagenten en anderen om radicalisering in een prille fase te ontdekken, zodat het nog voorkomen kan worden.

Sinds 2012 verrichten we dit werk vooral in RAN, een EU netwerk van eerstelijnswerkers, en sinds kort is dit uitgebreid met een Centre of Excellence. In onze vergelijking van diverse EU landen, zien we dat Nederland behoorlijk werk maakt van preventie, maar ook hier verslapt de aandacht zodra incidenten uitblijven. En ik vind dat je continue radicalisering moet detecteren, zo vroegtijdig mogelijk, zodat je nog zaadjes van twijfel over gewelddadig extremisme kan planten, en onze jongeren ervan weet te overtuigen dat stage en school hen meer brengen dan dood en verderf.

Vluchtelingen welkom, maar niet te veel?

Gisteravond zag ik op tv hoe de raadszaal van Geldermalsen werd ontruimd. Opnieuw raakten de gemoederen over de komst van vluchtelingen zo verhit, dat een goed gesprek tussen burgers en bestuurders onmogelijk werd. Het gaat vooral om Syriërs. Ze ontvluchten dictator Assad en terreurgroep Daesh (IS), wat direct verband houdt met de mate waarin Nederland en andere landen erin slagen die te bestrijden. In die zin zijn de gammele bootjes, waarmee de overtocht naar vooral Griekenland wordt gemaakt, geen ver van ons bed show. Dit jaar zullen meer dan 1 miljoen vluchtelingen Europa bereiken, van wie ruim 50.000 Nederland. Dat zijn er sinds de Balkanoorlog niet zo veel geweest. Ik weet dat dit er onvergelijkbaar minder zijn dan de miljoenen die buurlanden opvangen, maar daar kopen omwonenden niets voor. RadarAdvies biedt hulp, bij het gesprek met omwonenden en bij het organiseren van onorthodoxe woonvormen voor statushouders. Die houden nu opvangplaatsen voor nieuwe vluchtelingen bezet.

Bij RadarAdvies in de keuken in 2015

Met dit eindejaarsbericht wil ik u ook een blik in de keuken bij RadarAdvies gunnen. Onze prestaties in 2015 waren de volgende:

We zijn er goed in geslaagd om onze diensten ten aanzien van de drie transities aan te passen van invoering naar uitvoering en bijstelling. De valkuil om te lang te blijven focussen op de issues van gisteren hebben we aardig vermeden.

We blijven een gemeentebureau, maar wilden ook andere klanten bedienen. Dat is goed gelukt, zowel door te werken voor uitvoeringsorganisaties, zoals zorgaanbieders en SW bedrijven, en voor ministeries zoals VenJ, VWS en SZW. Bovendien werkt bijna een kwart van onze adviseurs inmiddels ook voor de Europese Commissie, en komt daarmee bij (lokale) overheden en uitvoeringsorganisaties in alle andere EU landen.

We deelden onze kennis en ervaring via openbare platformen, zoals Binnenlands Bestuur, en zien dat onze bijdragen, bijvoorbeeld deze, goed gelezen worden.
Een aantal collega’s heeft Jong Sociaal Domein  opgezet, een organisatie-overstijgend netwerk dat young professionals uit (semi)publieke sector, denktanks, adviesbureaus, universiteiten en onderzoekscentra met elkaar verbindt. De lancering was een daverend succes.

We zijn 2015 gestart met drie adviesteams, en planden het opzetten van een vierde adviesteam voor management en organisatie. Dat is goed geslaagd met het team M&O, dat groeit en bloeit.

We hadden in 2015 opnieuw een personeelsgroei van zo’n 10%; van 46 adviseurs aan het begin van het jaar naar 51  eind van 2015. We hebben 7 nieuwe collega’s verwelkomd, en slechts van 2 afscheid genomen.

Naast deze 51 adviseurs, hebben bijna 30 zzp’ers uit een veel grotere pool als ware Radarianen geholpen in het ondersteunen van onze klanten.
RadarAdvies in 2016

Onze plannen voor volgend jaar

We gaan een deel van ons bedrijfsresultaat van afgelopen jaar in 2016 investeren in een aantal maatschappelijke vraagstukken die belangrijk voor ons zijn. Zo gaan we governancediensten met beleidsinhoud bieden, inzetten op de transformatie van het sociale domein, creatieve opvang voor vluchtelingen organiseren met draagvlak bij omwonenden, de inkoop, regie en doorontwikkeling van jeugdhulp ter hand nemen, SW-bedrijven hervormen, de preventie van radicalisering verbeteren en de vorming van sociale wijkteams met burgerkracht bevorderen.

We houden er rekening mee dat volgend jaar 2 tot 4 collega’s vertrekken, passend bij het lage verloop van het voorgaande jaar. Naast vervanging van vertrekkers, plannen we het aannemen van 3 tot 6 nieuwe collega’s, vooral trainees.

De afgelopen twee jaar hebben we maar liefst 11 trainees aangenomen, die bijna allemaal weten door te stromen. Volgend jaar willen we weer 4 nieuwe trainees aannemen. En die gaan we net zo begeleiden en trainen als hun voorgangers.

We blijven ook investeren in alle Radar adviseurs, zodat ze gewild blijven bij u, onze klanten, en uw veranderende vraag. De Opleidingscommissie biedt volgend jaar een inspirerend programma.