Al dertig jaar verbonden met maatschappelijke opgaven

15 mei 2019

Donderdag 16 mei 2019 bestaat Radar 30 jaar. We trappen af met een interview van de directeuren van RadarGroep Bart Verhagen en Erik Oeloff. Zij vertellen waarom en hoe wij doen wat we doen.

bart v erhagen erik oeloff

In haar rapport De sociale staat van Nederland schetste het SCP in 2018 een behoorlijk positief beeld van de ontwikkelingen van Nederland over de afgelopen 25 jaar, op het gebied van werk, gezondheid, opleidingsniveau. Tegelijkertijd waarschuwt het planbureau echter wel voor een tweedeling in de maatschappij. Niet iedereen profiteert van de geconstateerde vooruitgang. De participatie is niet toegenomen, er zijn meer mensen met (meer) schulden, de redzaamheid stagneert, het beroep dat gedaan kan worden op de omgeving is beperkt, de kloof tot (betaald) werk is voor de groep aan de onderkant van de arbeidsmarkt enorm groot.

Hoe kijken jullie aan tegen de ontwikkelingen van de afgelopen decennia, en herkennen jullie de conclusies van het SCP?

Erik Oeloff: “Ja, die conclusies herkennen we zeer zeker in de praktijk. Ik werk nu twintig jaar bij Radar en heb de opgaven in het sociaal domein steeds groter en complexer zien worden. Van intra- naar extramuraal, de zelfredzaamheid van de burger, de grote bezuinigingen bij gemeenten, allemaal veelbesproken vraagstukken. De transitie in het sociaal domein vraagt om innovatie en nieuwe inrichting en biedt kansen voor nieuwe organisaties. Maar het doet ook pijn. De veranderopgaven zijn groot en moeten snel, maar zoals het SCP al constateert profiteren juist de kwetsbare burgers er nog niet erg van.”

Bart Verhagen haakt daarop in. “De opgaven blijven meestal niet beperkt tot één organisatie, taakveld of domein. Onze opdrachtgevers komen vooral van gemeentelijke organisaties en (semi-)overheid. Zij zien de opgaven steeds meer als een gezamenlijke zoektocht om de gewenste vernieuwing te realiseren. Samen met hen zoeken we naar methodes en initiatieven die echt werken in de praktijk.”

Erik: “Als we het hebben over innovaties zijn er een paar groepen die daarvan als eerste móeten profiteren. Dat zijn de van Jeugdzorg afhankelijke jongeren, de mensen die ver van het arbeidsproces af staan en ouderen die geen beroep kunnen doen op hun netwerk. Wij stellen in ons werk het belang van deze groepen al 30 jaar voorop. Onze mensen staan midden in de praktijk om oplossingen voor hen te vinden en vervolgens ook te implementeren. Dat doen we hands-on zoals dat heet.”

Bart: “Voor ons is het belangrijk om vooral mensen uit de doelgroep zelf mee te laten denken en praten over mogelijke oplossingen. Dat motiveert hen én de publieke professional om echt in beweging te komen. En het mooie is, na al die jaren werkt het nog steeds.”

‘…’

Lees verder op de website van RadarGroep.