Mirjam Konings

Adviseur

Expertises

Mirjam is een communicatief vaardige adviseur met een brede interesse in de wereld om haar heen. Dit blijkt ook uit haar specialisatie tijdens haar bachalor en master in Conflict studies, waarbij zij zich voornamelijk heeft gefocust op wij-zij denken, discriminatie en identiteitsvorming. Mirjam houdt zich bij RadarAdvies bezig met vraagstukken rondom de preventie van radicalisering en polarisatie. Daarbij weet ze situaties altijd in een bredere maatschappelijke context te plaatsen en oplossingsgericht te werken. Het doel van Mirjam: haar kennis inzetten om positieve impact te realiseren.

Rollen

Adviseur

Opleiding

  • Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
  • Human Geography: Conflicts, Territories and Identities

Projecten

  • Radicalisation Awareness Network (RAN) in opdracht van de Europese Commissie
    RAN is een netwerk van momenteel zo’n 5000 eerstelijnswerkers, zoals docenten, agenten en jongerenwerkers uit alle 27 EUlidstaten, om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook produceren we beleidsadviezen voor lidstaten, zoals onlangs, vanuit de werkgroep van gevangenispersoneel, over de detentie van verdachten en veroordeelden van terrorismemisdrijven of over de aanpak van terugkeerders of groepen rechts-extremisten. RadarAdvies heeft RAN opgezet en begeleidt nu de 10 werkgroepen van het netwerk. RAN is gericht op de preventie van radicalisering en gewelddadig extremisme.