Merel Molenkamp

Senior adviseur, manager

Expertises

Profiel

Merel heeft een brede inhoudelijke interesse en een passie voor het verbinden van mensen, doelstellingen en processen om toe te kunnen werken naar win-win-win situaties. Ze is een generalist die door afwisseling en nieuwe uitdagingen haar perspectief breed en scherp houdt. In haar werk is zij positief-kritisch, betrokken en mens- en resultaatgericht.

In het sociaal domein is Merel ervaren in lokale maatschappelijke vraagstukken op het gebied van participatie, jeugd en talentontwikkeling, onderwijs en leefbaarheid. Ze heeft projecten gecoördineerd met verschillende samenwerkingspartners zoals gemeentes, hoger onderwijsinstellingen, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, buurtwerkers, burgers en studenten. Momenteel richt ze zich op uitdagingen rondom de drie decentralisaties van Jeugd, Wmo en de participatiewet.

Haar eigen grenzen verleggen en ook de grenzen van Nederland voorbijgaan zijn Merel niet vreemd. Naast eerdere ervaringen op het internationale speelveld (Verenigde Naties), is Merel binnen RadarAdvies werkzaam in Radicalisation Awareness Network (RAN), een Europees netwerk van eerstelijns professionals die te maken hebben met radicalisering en extreem geweld, opgezet in opdracht van de Europese Commissie.

Rollen

Adviseur, proces- en projectleider, organisator

Expertises

 • Lokale maatschappelijke vraagstukken: participatie, jeugd, talentontwikkeling, onderwijs, leefbaarheid
 • Samenwerken hoger onderwijs/ inzet studenten bij maatschappelijke vraagstukken
 • Radicalisering en extremisme
 • Functiecreatie
 • Sociaal ondernemen

Opleiding

 • Internationale Organisaties en Betrekkingen, Rijksuniversiteit Groningen, BA & MA
 • Business Administration, Vrije Universiteit Amsterdam, MSc.
 • 1-jarige opleiding Financial Management ( NEMAS)

Recente opdrachten

 • Radicalisation Awareness Network (RAN) Centre of Excellence
  Merel is onderdeel van het RAN Centre of Excellence dat het netwerk faciliteert en alle 9 Europese werkgroepen binnen de RAN ondersteunt in hun inhoudelijke programma’s rondom de preventie en bestrijding van radicalisering en extremisme. Daarnaast is ze betrokken bij de strategische advisering van EU lidstaten. In het kader van dit netwerk heeft Merel aan verschillende publicaties meegewerkt zoals de RAN Collection.
 • Studiebezoek sociaal ondernemen Verenigd Koninkrijk
  Merel heeft samen met collega’s een werkbezoek georganiseerd om beter inzicht te krijgen in hoe sociaal ondernemerschap in het VK vorm krijgt en welke rol de overheid hierin speelt. Lees het verslag van het bezoek hier.
 • Onderzoek Succesfactoren invoering 3 decentralisaties
  Merel was projectleider van het onderzoeksteam dat in 16 Nederlandse gemeenten onderzoek heeft gedaan naar de factoren die gemeenten succesvol maken in het effectief en efficiënt invoeren van de 3 D’s in opdracht van Instituut Gak. Lees de publicatie hier.
 • Functiecreatie in het publieke domein
  Merel was onderdeel van het adviesteam dat met behulp van een groep pilotgemeenten en -provincies experimenteerde met het creëren van functies voor mensen met een arbeidsbeperking.