Karlijn Kremer

Adviseur

Expertises

Profiel

Karlijn is gedreven om te werken aan een samenleving waarin kwetsbare mensen de juiste ondersteuning krijgen en professionals de ruimte en het vertrouwen om hun werk goed te doen. Ze krijgt energie van de samenwerking met verschillende partijen om complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Daarbij is ze enthousiast, nieuwsgierig en analytisch.

Vanuit haar achtergrond in de humanistiek en zorgethiek is ze gewend om bij nieuwe vraagstukken te vertrekken vanuit de praktijk en neemt het perspectief van alle betrokkenen in ogenschouw. Ze heeft veel ervaring met kwalitatief onderzoek, met name op het gebied van de transformatie van het sociaal domein en (ouderen)zorg.

Opleiding

  • 2017 Master Zorgethiek en Beleid, cumlaude – Universiteit voor Humanistiek
  • 2016 Bachelor Humanistiek – Universiteit voor Humanistiek