Jerry Galesloot

Senior adviseur

Expertises

Profiel

Jerry is een gedreven adviseur met uitgebreide werkervaring en kennis op het gebied van jongerenproblematiek, radicalisering, re-integratie, participatie, jeugdwerkloosheid en werkgeversdienstverlening. Binnen deze onderwerpen heeft hij onderzoek en projecten uitgevoerd voor diverse gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, bedrijven en ministeries. Daarnaast heeft hij als trainer/coach ervaring met groepsgewijze en individuele begeleiding van kwetsbare doelgroepen naar de arbeidsmarkt of het onderwijs.

Op dit moment is Jerry betrokken bij het Europees netwerk ter voorkoming en bestrijding van radicalisering, in opdracht van de Europese Commissie (Radicalisation Awareness Network, Centre of Excellence). Daarnaast is hij actief binnen diverse empowermentproject voor jongeren vanuit de organisaties Be a Businessman en Academie van de Stad.

Rollen

Adviseur, projectleider en coach/trainer

Kwaliteiten

Jerry is ondernemend ingesteld en gebruikt zijn communicatieve vaardigheden om partijen tot elkaar te brengen. Jerry kan op verschillend niveau acteren: uitvoerend,  beleidsmatig en met de doelgroep zelf. Zijn ervaringen als coach/trainer zorgen er dan ook voor dat hij de doelgroep waarvoor hij werkt van dichtbij kent. Jerry is daarnaast doelgericht, flexibel en werkt graag in teamverband. Hij heeft als projectleider veel ervaring met het opzetten en coördineren van projecten voor zowel gemeenten, scholen als werkgevers. Bovendien is hij creatief en bedenkt oplossingen ‘out of the box’ die aansluiten op een specifieke vraag of behoefte.

Opleiding

 • Beleid, communicatie en organisatie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Facility management, Hogeschool Diedenoort Wageningen

Recente projecten

 • Projectgroep ‘Radicalisation Awareness Network’ van de Europese Commissie
  Projectgroep die werkt aan het opbouwen en versterken van een Europees netwerk rondom preventie van radicalisering in Europa. De RAN zorgt ervoor dat organisaties in heel Europa van elkaar leren en formuleert daarbij beleidsaanbevelingen ter voorkoming en bestrijding van radicalisering, voor de Europese Commissie en de EU-lidstaten.
 • StudentJobcoach, Academie van de Stad
  In opdracht van Gemeente Amsterdam opzetten van het project StudentJobcoach waarbij jongeren zonder startkwalificatie begeleid worden door studenten in het zoeken, vinden en behouden van werk.
 • Regionale verduurzaming aanpak kwetsbare jongeren
  In Zuid-Limburg, Heerlen
 • Rapportage ‘Succesvolle aanpakken Jeugdwerkloosheid’
  In opdracht van het Ministerie van SZW
 • Projectleider Full Engagement, Rotterdam Overschie
  Ondersteuning en coaching van klantmanagers bij nieuwe groepsaanpak van klanten gebaseerd op eigen kracht, zelfsturing, empowerment en verbinding tussen Wwb, wijkgericht Wmo-taken en de arbeidsmarkt