Jan Pieter Schregel

Senior adviseur

Expertises

Profiel

Jan Pieter is een pragmatische adviseur met een goed gevoel voor humor. Hij heeft uitstekende sociale vaardigheden en is initiatiefrijk, creatief en proactief. Hij heeft zich zeer goed ingewerkt in de ontwikkelingen rondom de decentralisaties.
Gedurende zijn loopbaan als adviseur heeft Jan Pieter gewerkt op het gebied van beleid, uitvoering, medezeggenschap, advisering en leiderschap. Vanuit deze brede ervaring kan hij op verschillende niveaus en vanuit verschillende invalshoeken werken en communiceren.
De laatste tijd heeft Jan Pieter zich ingezet bij de voorbereiding van de invoering van de Participatiewet. Hij koppelt de Participatiewet daarbij aan de sociale werkvoorziening en sociaal ondernemen. Daarnaast heeft hij zich gericht op de ontwikkelingen rondom de Wmo, waarbij hij de uitvoering van de Wmo rondom Zorg en Welzijn combineert met werk en werkgelegenheid.
Vanaf 1 januari 2013 is Jan Pieter werkzaam binnen een opdracht van de gemeente Rotterdam, waarbij de Welzijns- en Zorgtaken op een afwijkende methode worden ingevuld. Jan Pieter is met name ingezet voor het creëren van werkgelegenheid, mede ten behoeve van de Social Return on Investment.

Rollen

Projectmanager, interimmanager, adviseur

Kwaliteiten

De kracht van Jan Pieter ligt in een sterk analytisch vermogen en een resultaatgerichte houding . Daarnaast is hij collegiaal en werkt hij graag samen. Jan Pieter is een expert op het gebied van sociale werkvoorziening, sociaal ondernemerschap, re-integratie, arbeidsvoorwaarden en de koppeling van de Wmo aan werk en werkgelegenheid. Ook heeft hij een uitgebreide kennis opgebouwd en ervaring opgedaan op het gebied van medezeggenschap, ondernemingsraden, onderhandeling en visieontwikkeling, waarbij hij altijd oog heeft voor de uitvoering. Jan Pieter formuleert reële en haalbare doelen, waarbij hij de verbinding maakt tussen directie en uitvoering. Vanuit zijn brede ervaring kan Jan Pieter daarnaast op verschillende niveaus en vanuit verschillende invalshoeken werken en communiceren.

Opleiding

 • HEAO bedrijfseconomisch – juridische richting

Recente opdrachten

 • Uitvoering Zorg en Welzijn
  In opdracht van de gemeente Rotterdam
 • Verbetertraject en implementatie Welzijn nieuwe stijl
  In opdracht van Stichting Seniorenwelzijn Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
 • Lid expertgroep SW Abvakabo FNV
 • Projectmanager rondom kanteling sociale werkvoorziening
  In opdracht van Delta Zutphen
 • Begeleiding oprichting Het Nieuwe Werkbedrijf
  In opdracht van de gemeente Delft
 • Begeleiding en advisering ondernemingsraad Royal Haskoning/ DHV
 • Beleidsmedewerker Kamer Gesubsidieerde Arbeid voor de VNG

Publicaties

 • Nieuwe arrangementen door verbinding
 • Herziening ontslagrecht
  In opdracht van de Vereniging voor Arbeidsrecht