Diede Oudenampsen

Adviseur

Expertises

Profiel

Diede is een gedreven verbinder. Door haar (interculturele) communicatievaardigheden, mensenkennis en analytische blik verbindt en stimuleert ze organisaties en individuen om optimaal gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden. De professionele ontwikkeling van mensen is hierbij Diede’s uitgangspunt. Ze analyseert problemen en uitdagingen op een gestructureerde manier en vertaalt deze naar concrete beleids- en adviespunten.

Rollen

Adviseur, projectmedewerker/coördinator, onderzoeker, trainer.

Opleiding

  • Master Onderwijswetenschappen – specialisatie Leren in Organisaties. Universiteit Utrecht
  • Bachelor Onderwijskunde. Universiteit Utrecht

Recente projecten

  • Het uitvoeren van interviews ten behoeve van een rekenkameronderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp in een middelgrote gemeente.
  • Onderzoek naar de diversiteit van de bezoekerspopulatie van een grote natuurspeeltuin en de mogelijkheden om diversiteit te stimuleren voor een grote gemeente.
  • Onderzoek in opdracht van de rekenkamercommissie van een kleine gemeente naar de grip en sturingsmogelijkheden op gebied van zorginkoop in jeugdhulp en Wmo.