Aan het roer en aan het woord: directeur Wim Klei-Overklift Vaupel Kleyn

20 december 2019

Wim Klei-Overklift Vaupel Kleyn is per 1 januari 2020 de nieuwe directeur van RadarAdvies. Hij neemt de baan over van Omar Ramadan. Wim werkt al sinds 2003 bij Radar, de laatste jaren als teammanager en MT-lid.

In een verder verleden was Wim zowel voorlichter van jongerenorganisatie CNV als bij de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks. Dáárvoor studeerde hij af met een doctoraal Politicologie en Internationale Betrekkingen. Wim is getrouwd en woont met zijn man in Amsterdam.

Collega’s en opdrachtgevers noemen Wim scherpzinnig en betrokken. Ze kennen hem als bevlogen strateeg, maar ook als wielrenner. Dit jaar nog trapte hij voor Tour for Life 1300 km op de fiets van Italië naar Nederland. Op kantoor opent Wim meestal als eerste de deur.

Visie

Wim: “Mijn blikveld is breed. Ik zoek naar samenhang tussen maatschappelijke vraagstukken. Van (jeugd)zorg, radicalisering en de democratische rechtsorde tot de Wmo en GGZ. Stuk voor stuk opgaven die gaan over de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Ik zie ook systeemfalen en een haperende uitvoering. Onbegrijpelijke bezuinigingen. Polarisatie. Structurele achterstelling, discriminatie op de arbeidsmarkt. Eenzaamheid onder ouderen. De complexiteit van de inburgering.”

“Ik geloof in de kracht van mensen. En in onze publieke waarden. Goede preventie, goed onderwijs, goede zorg en hulpverlening, een veilige, inclusieve en nieuwsgierige samenleving. Het een versterkt het ander. Voor mij staat de eerstelijnswerker voorop. De jongerenwerker, de schuldhulpverlener, de onderwijzer, de politieagent, de gemeenteambtenaar.”

Trots

“Met collega’s werk ik aan duurzame oplossingen. Good governance. Effectieve samenwerking tussen professionals. Investeren in vakmanschap van de eerstelijnswerker. Preventie. Balanceren tussen beheersbaarheid en maatschappelijke impact. Innovatieve diensten zoals sociale ondernemingen. Waar ik trots op ben: wij weten niet alleen wát er moet gebeuren; wij zijn vooral van het hóe. We zijn uitgesproken en zeggen waar het op staat. Geen bureau dat louter rapporten schrijft. We zijn een denktank én een doebureau. We zijn daar goed in, (al 30 jaar en) ook in 2020.”